Skip to main content

Raseli, powdrau, Raseli, powdrau, Sebon, sisyrnau, Sebon, sisyrnau, Yw'r offerynnau Yw'r offerynnau Hwylus i'm llaw. Ni waeth pwy ddaw. Wele fy nwyddau Erbyn pob swyddau. -Hwn i'r morynion, -Hwn i'r morynion, La, la, la, la, Nacw i'r dynion. Nacw i'r dynion. La, la, la, la. Braf ydyw'r bywyd hwn, mwyn megis harbwr, Pawb yn fy ngheisio-i Rhai am fy nhreisio-i Ifainc, oedrannus, Beiddgar, ffwdanus "Brysia fy laddro Pawb yn fy ngheisio-i "Pryd ca'i fy shafio ?" Rhai am fy nhreisio-i "Dim ar fy ngwallt-i Rhai am fy nhreisio-i "Wyt ti'n fy nallt-i ?" Pawb yn fy ngheisio-i "Lle mae dy grib ?" "Wabia ar wib "Mwstra hi, was "Andros o ras "Hei, Ffigaro "Ffigaro (Ho Ho !) "Ffigaro "Ffigaro "Ffigaro "Ffigaro "Ffigaro "Ffigaro "Ffigaro -Gwae fi Gwae fi'r fath ddwndwr Hei-ho O'r mawredd Er mwyn trugaredd Mwyn megis harbwr, I wr o farbwr —Mistar 'i waith, Mistar 'i waith.