Skip to main content

CYFROL XXVII. RHIF I. GWANWYN, I948. Y LLENOR CYLCHGRAWN CHWARTEROL DAN NAWDD CYMDEITHASAU CYMRAEG Y COLEGAU CENEDLAETHOL DAN OLYGIAETH W. J. GRUFFYDD a T. J. MORGAN CYNNWYS BARDDONIAETH I GWLAD Y BRYNIAU (A. Gwynn Jones). ADAR (J. Henry Jones). ENOC HUWS NOFEL Y DIRYWIAD (T. J. Morgan) 6 Y GWELY WINWNS (Jmy Parry-Williams) 20 OES VICTORIA (J. F. Rees) 26 YLI (Huw Ethall) 37 ADOLYGIADAU (D. Emrys Evans, David Williams, a T. J. Morgan) 39 2/6 HUGHES A'I FAB, CYHOEDDWYR I6, WESTGATE STREET, CAERDYDD 1948