Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ADERYN BRANWEN. (I LI. Wyn Griffith, wedi gwrando arno, yn Harlech, yn adrodd stori newydd am Franwen, ond heb sôn am yr aderyn ynddi. Pan ddaeth i ddiwedd y stori, wele aderyn yn curo'n daer ar wydr y ffenestr.) A GOFI'R hwyr pan lithrai'r dydd i'r aig uwch llosg lonyddwch Llyn, a thithau'n denu yn ôl i'w chraig yn Harddlech y ryfeddol fun a roes i harddwch dristwch, dro, i dristwch harddwch byth, ac i'r aderyn hwnnw nyth uwch pob rhyw chwedl a fu, a fo ? Ti a'u gelwaist hwy yn ôl bob gwr­- Matholwch ac Efnisien, Nisien, Brân- a gyrru eilwaith Franwen dros y dwr i weddi o'i gwawd a'i throi'n ddi-gân. Ond ni ollyngaist ti'r aderyn hoff i'r nef: rhyw rith o'r oesoedd pell oedd ef nad aeth erioed o fôr i dir- rhyw gelwydd golau wedi'r gwir. A gofi-Na, ni hed o'r co'- annisgwyl hwrdd ei adain o, a churo a churo dig y taer, di-wrthod big ? Ar hedd yr hwyr nid oes a wyr o b'le y daeth. O fôr ? O dir? Ond gwyddai ein distawrwydd hir nad celwydd oll, nad celwydd oll mo'r gwir. T. ROWLAND HUGHES.