Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYFROL XV. RHIF i. GWANWYN, 1936 Y LLENOR CYLCHGRAWN CHWARTEROL DAN NAWDD CYMDBITHASAU CYMRAEG Y COLEGAU CBNBDLAETHOL DAN OLYGIAETH W. J. GRUFFYDD CYNNWYS NODIADAU'R GOLYGYDD 1 Y MYNYDD (T. J. Morgan) Y BRYNIAU HAGR (Alun Llywelyn-Williams) 7 TRADDODIAD EWROP (Iorwerth C.Peate) 8 TAIR YSGRIF 1. GRISIAL (T. H. Parry- Williams)- 16 II. DALA LLYGODEN (T. J. Morgan)- 19 III. PLYGU GWRYCH (Ffransis G. Payne) 24 LLE'R SYNIAD O WERTH MEWN MOESEG (Hywel D. Lewis) 30 OEDRAN GEIRIAU CYMRAEG (Tom Williams) 44 ADOLYGIADAU (T. J. Morgan a'r Golygydd) 48 1/6 HUGHES A'I FAB, CYHOEDDWYR WRECSAM A CHAERDYDD 1936