Skip to main content

CYFROL XIII. RHIF I. GWANWYN, 1934. LLENOR CYLCHGRAWN CHWARTEROL DAN NAWDD CYMDEITHASAU CYMRAEG Y COLEGAU CENEDLAETHOL DAN OLYGIAETH W. J. GRUFFYDD CYNNWYS NODIADAU'R GOLYGYDD 1 DUW A DYN (Iorwerth C. Peate)- 8 YR EGLWYS (D. Gwenallt Jones) 9 ANN GRIFFITHS (D. Gwenallt Jones)- 9 Y NIWL (T. J. Morgan) 10 MAN FFOLINEBAU (S.) II YR WYF (T. Rowland Hughes)- 13 SYMFFONI: "AMWYTHIG" (R. T. Jenkins) 14 HEN ATGOFION, XI (W. J. Gruffydd) 26 EDWINIAD DEMOCRATIAETH YN EWROP (J. À. Thomas) 38 BARDDONIAETH CYNDDELW BRYDYDD MAWR, II (D. Myrddin Lloyd) 49 ADOLYGIADAU (Y Golygydd ac Edgar Jones) 60 1/6 HUGHES A'I FAB, CYHOEDDWYR WRECSAM A CHAERDYDD 1934