Skip to main content

CYFROL IX. RHIF I. GWANWYN, I930. Y LLENOR GYLCHGRAWN CHWARTEROL DAN NAWDD CYMDEITHASAU CYMRABG Y COLEGAU CENEDLAETHOL DAN OLYGIAETH W. J. GRUFFYDD CYNNWYS NODIADAU'R GOLYGYDD CEFN MABLI (W. F. Gruffydd) DESIDERIUM INDESIDERATUM (Cyf. D. Tecwyn Evans) Y SINEMA (E. P. Jones) NNYD (D. Myrddin Lloyd) OWEN M. EDWARDS (R.T.Jenkins) 6 HELA'R PAPYRUS (H.I. Bell)22 JOHN THOMAS (D. J. Williams) 29 EIFIONYDD (Bodwyn) 37 "MEDDYLEG" YNTEU "ENEIDEG" (D. Miall Edwards) ROBERT ELLIS (Gwallter S. Jones)47 ADOLYGIADAU (Herbert Morgan, Caradag) Prichard, Henry Price, a'r Golygydd, 56 I/6 I929