LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o dan Siarter Frenhinol yn 1907, dechreuodd ar ei gyrfa ar 1 Ionawr 1909. Caiff ei chynhaliaeth drwy gymorth flynyddc o'r Cynulliad Gymreig. Fel un o'r chwe llyfrgell yn Ynysoedd Prydain sydd a hawl fraint adnau cyfreithiol o dan y Deddfau Hawlfraint, y mae ynddi yn awr tua 3,800,00 o weithiau printiedig (llyfrau, pamffledi, papurau newyddion, cylchgronau), drc 30,000 o gyfrolau llawysgrif, tua 3,500,000 o weithredoedd a dogfennau eraill, ynghy a chasgliadau helaeth iawn o fapiau, printiau, darluniau, portreadau, sain a delwedda symudol & ayyb. Llyfrgell gyfeirio gyffredinol ydyw, ond y mae hefyd yn arbenig mewn defnyddiau argraffedig, llawysgrif a darluniadol yn ymwneud a Chymru ac a gwledydd Celtaidd eraill. Rhaid gwneud cais ar ffurflen arbennig cyn y caniateir mynediad trwy Docy Darllen. THE NATIONAL LIBRARY OF WALES Founded by Royal Charter, granted in 1907, the National Library of Wales came int existence on 1 January 1909. It is maintained by an annual grant-in-aid from the Wels Assembly. One of the six libraries in the British Isles entitled to the legal depos privilege under the Copyright Acts, it now contains approximately 3,800,000 printe works (books, pamphlets, newspapers, journals), over 30,000 volumes of manuscript: about 3,500,000 deeds and other documents, together with large collections of map: prints, drawings, portraits, sound and moving image &c. It is a general reference librar which also specialises in printed, manuscript and graphic material relating to Wales an other Celtic countries. Admission is by Reader's Ticket for which an application form is available o request. SWYDDOGION Y LLYFRGELL/OFFICERS OF THE LIBRARY LLYWYDD/PRESIDENT: R. BRINLEY JONES, CBE, MA, DPHIL, HON. DLITT, FSA IS-LYWYDD/VICE-PRESIDENT: W. J. PHILLIPS, DL, MA, LLB TRYSORYDD/ TREASURER: CONRAD L. BRYANT, CPFA STAFF HYNAF SENIOR STAFF Y LLYFRGELLYDD:THE LIBRARIAN: ANDREW M. W. GREEN, MA, DIPLIB, MCLIP PENAETHIAID ADRANNAU:HEADS.OF DEPARTMENTS Gwasanaethau Casgliadau/Collection Services: GWYN JENKINS, MA Gwasanaethau Cyhoeddus/Public Services: W. RHIDIAN M. GRIFFITHS, MA, MLitt., PhD, DipLib, MCLIP Gwasanaethau Corfforaethol/Corporate Services: MARK W. MAINWARING, MA, Solicitor, MBIM Golygydd/Editor: Y LLYFRGELLYDD/THE LIBRARIAN