CYLCHGRAWN LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU THE NATIONAL LIBRARY OF WALES JOURNAL