RESTORATION OF THE BOOK OF CYNOG Aled Rhys William 245 THOMAS PHAER 0 GILGERRAN MEDDYG AC YSGOLHAIG Emyr Wyn Jones 257 A HANOVERIAN REFORM OF THE CHAPTER OF ST DAVIDS W. Gibson 285 FURTHER REFERENCES TO THE WELSH CATTLE TRADE R.J. Moore-Colyer 289 IOLO MORGANWG AND LLANTRTTHYD William Linnard 296 GOMER, JOHN EVANS A SWP 0 FFIGYS DANIEL EVANS E. Wyn James 313 Brynley F. Roberts RICHARD HUGHES: AN AUTHOR'S LIBRARY Paul Bennett Morgan 341 BIOGRAPHICA ET BIBLIOGRAPHICA: Ex Libris Richard Hughes: Three Bookplates, p. 347; A Note on a Welsh Legal Manuscript, British Library, Cotton Caligula A iii, p. 349; Bookbindings in the National Library of Wales, p. 351 Cynlluniwyd gan Rhiain M. Davies Designed by Rhiain M. Davies Llun y clawr: Richard Hughes (1900-76). Cyhoeddir gyda chaniatad Cyngor Celfydyddau Cymru. Cover illustration: Richard Hughes (1900-76). Published by permission of the Welsh Arts Council. Pris rhifyn £3·50 + cost post. Tanysgrifiad blwyddyn £7 · 00 post rhad. Price per number L3 50 + postage. Annual subscription £7 · 00 post free. CYNNWYS CONTENTS Tud. Page ISSN 0011-4421