LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o dan Siarter Frenhinol ym 1907, a dechreuodd ar ei gyrfa ar 1 Ionawr 1909. CaifFei chynhaliaeth drwy grant gymorth flynyddol o Drysorlys Ei Mawrhydi drwy law'r Swyddfa Gymreig. Fel un o'r chwe llyfrgell yn Ynysoedd Prydain sydd a hawl i freintiau arbennig o dan y Deddfau Hawlysgrif, y mae ynddi yn awr (1983) tua 2,500,000 o weithiau printiedig (llyfrau, pamffledi, papurau newyddion, cylchgronau), dros 30,000 o gyfrolau llawysgrif, tua 3,500,000 o weithredoedd a dogfennau eraill, ynghyd a chasgliadau helaeth iawn o fapiau, printiau, darluniau, portreadau, &c. Llyfrgell gyfeirio gyffredinol ydyw, ond y mae hefyd yn arbenigo mewn defhyddiau argraffedig, llawysgrif, a darlun- iadol yn ymwneud a Chymru ac a'r gwledydd Celtaidd eraill. Rhaid gwneud cais ar fFurflen arbennig cyn y caniateir mynediad trwy Docyn Darllen. THE NATIONAL LIBRARY OF WALES Founded by Royal Charter, granted in 1907, the National Library of Wales came into existence on 1 January 1909. It is maintained by an annual grant-in-aid from Her Majesty's Treasury via the Welsh Office. One of the six libraries in the British Isles entitled to certain privileges under the Copyright Acts, it now (1983) contains approximately 2,500,000 printed works (books, pamphlets, newspapers, journals), over 30,000 volumes of manuscripts, about 3,500,000 deeds and other documents, together with large collections of maps, prints, drawings, portraits, &c. It is a general reference library which also specialises in printed, manuscript, and graphic material relating to Wales and other Celtic countries. Admission is by Reader's Ticket for which an application form is available on request. SWYDDOGION Y LLYFRGELL OFFICERS OF THE LIBRARY LLYWYDD: PRESIDENT: ELWYN Davies, M.A., M.Sc., PH.D., LL.D. IS-LYWYDD: VICE-PRESIDENT: Sir IDRIS FOSTER, M.A., F.S.A. TRYSORYDD: TREASURER: HYWEL DAVIES, O.B.E., F.C.A. STAFF HYNAF SENIOR STAFF Y LLYFRGELLYDD: THE LIBRARIAN: R. GERAINT GRUFFYDD. B.A., D.PHIL. YSGRIFENNYDD: SECRETARY: D. BRYN LLOYD, A.S.C.A., M.B.I.M. Penaethiaid ADRANNAU: HEADS OF DEPARTMENTS: Llawysgrifau a Chofysgrifau: Manuscripts and Records: DANIEL Huws, B.A., D.A.A. Llyfrau Printiedig: Printed Books: P. A. L. JONES, M.A. Darluniau a Mapiau: Pictures and Maps: DONALD MOORE, R.D., B.A., M.ED., F.S.A. Atgyweirio a Rhwymo: Repairing and Binding: JULIAN J. W. THOMAS. Argraffu: Printing: D. AMBROSE ROBERTS. Ffotoargraffwaith: Photoprinting: Colin Venus.