CYLCHGRAWN LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU THE NATIONAL LIBRARY OF WALES JOURNAL CYFROL (VOLUME) XXI RHIFYN (NUMBER) 4 GAEAF (WINTER) 1980