56 Am fanylion yr achos yng Nghaerfyrddin, gw. R.T.J. yn y C.H, Medi 1936. 57 C.H., xxxvii. 45. 58 Er Clod, 63, 73-4. 59 Prynwyd Clun-hir 8 Mai 1770 gan Peter Du Buisson am £ 3000, a bu ei deulu yn cartrefu yno hyd y ganrif hon (gw. fy Hanes Plwyf Llandybie (Caerdydd, 1939, 100). 60 M.B.N.W., 116, 121-5. 61 Er Clod, 64-71. 62 C.H., xxxviii. 4-6. 63 Yn 61 cofnodion Hwlffordd, clywyd yng Ngorff. 1772 for John Webb 'of Mead-Mountain' wedi ymuno a seiat y Methodistiaid. Ofnid y canlyniad gan y byddai hynny'n sicr o effeithio ar bregethu'r Brodyr yn y lie hwnnw (C.H., xxxvii. 45). 64 C.H., xxxvii. 46. 65 ibid., xxxviii. 6-7. 66 Y Drysorfa, 1946, 189-90. 67 M.B.N.W., 140-42. 68 M.B.N.W., 143-46; C.H., xxxiv. 9. 69 C.H., v. 30. 70 Claddwydef yny fynwent fechan y tu 61 i'r capel, a chodais yr arysgrifa ganlyn oddi ar y beddfaen: 'Samuel Connor, Minister of the Brethren's Church. Born May 17 1822. Departed Feb. 9th 1891'. 71 C.H., xxi. 14. 72 C.H., iv. 3. 73 John Brown (revised by W.J. Phillips and F.J. Warren), The History of Haverfordwest, &c. (Haverfordwest), 79. 'Roedd ar yr organ gynt blat pres ac arysgrif arno 'Georgius England, fecit, 1793'. 74 Dyledus wyf i'r Parch. G. Nantlais Williams, Hwlffordd, ac i Mr. G. A. Dickman, am y manylion hyn. 75 Yn ddiweddar gwnaethpwyd copiau meicroffilm o holl gofysgrifau'r Morafiaid yn Hwlffordd (1763-1957) gan y Llyfrgell Genedlaethol (gw. Adroddiad Blynyddol y Llyfrgell, 1975-6, 74). Cedwir y llsgau gwreiddiol yn awr yn Nghanolfan y Morafiaid ym Muswell Hill, Llundain, lle'u gwelais 26 Meh. 1974. 'The history of the Moravian Church in south Wales' by the Revd. Gomer M. Roberts, M.A., is the text of his 'R. T. Jenkins Memorial Lecture' delivered at the University College of North Wales, Bangor, in May 1974. The article is largely based on the extant records of the Moravian Church at Haverfordwest, Dyfed, 1763-1957, now preserved in the Moravian Church Library, Muswell Hill, London, of which microfilm copies are available at the National Library of Wales.