CYLCHGRAWN LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU THE NATIONAL LIBRARY OF WALES JOURNAL CYFROL (VOLUME) XIV RHIFYN (NUMBER) 2 GAEAF (WINTER) 1965