CYLCHGRAWN LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU THE NATIONAL LIBRARY OF WALES JOURNAL CYFROL (VOLUME) XI RHIFYN (NUMBER) 3 HAF (SUMMER) 1960