Un cwpled yw'r ail ddarn -i'w ychwanegu ar 61 y UineUau Awgrymaf felly fod Ue i gredu mai Iaco ab Dewi oedd gwir olygydd y Flares Poetarum ac i'w waith ef ddyfod yn eiddo Dafydd Lewis. Y mae i gyfrol Tomos Glyn Cothi ddiddordeb arall. Yn y Flores Poetarum (1710) argreffir, o dud. 84 i'r diwedd, 71 o benillion Ychydig Ddirifeu ar amryw Destunieu. Gwyddys y bu cryn ymdrafod yn eu cylch. Hyd yn ddiweddar mynnai pob beirniad mai Iaco ab Dewi oedd eu hawdur. Yn D.N.B., xxviii, 407, wrth son am original poetry Iaco ab Dewi, rhoddir cyfeiriad at Yr Awenydd (Caernarfon). Y penillion hyn yn unig sydd yn y gyfrol honno. Dywaid Enwogion y Ffydd, III, t. 22, yn gyffelyb. [Yn Enwogion y Ffydd, hefyd,2 cyfeirir at englynion o waith Iaco ab Dewi yn yr ail-argraffiad o Gwaedd Ynghymru Yn Wyneb Pob Cydwybod Euog (Mwythig: Thos. Durston, 1750). Nid oes yno, ysywaeth, ond un o'r 'dirifau (tud. 36).] Yn y gyfrol hon ychwanegodd Iaco ab Dewi ei hun nodyn at y gyfres benillion, ond yn anffodus torrwyd y rhan olaf ohono i ffwrdd gan rwymwr y gyfrol. Dyma'r cwbl sy'n weddill Gwnaeth Iaco ab Dewi ynghylch chwech cant(sic) o be -honiad, gellid meddwl, mai ef ei hun oedd eu hawdur. Ond y duedd bellach yw derbyn y penillion fel rhai a godwyd oddi ar lafar gwlad.3 Efallai y cadarnheir hyn gan nodyn yn Y Diwygiwr, 1885, tud. 353. Dywedir yno mewn llythyr gan J. B. Jones Darllenais rai o'r Dirifau i hen wr o Bencader, ac er fy syndod yr oedd yn gwybod eu hanes (sic), Methai a'm hysbysu pa le yr oedd wedi eu dysgu.' From time to time since Russia has entered the war there have appeared in the newspapers references to the founding in South Russia by John Hughes, of Merthyr Tydfil, of a township which was named after him, Hughesovka. There does not seem to be available much authentic information about this singular episode in the industrial history of Wales and of Russia. The late Sir Daniel Lleufer Thomas, however, in his capacity as secretary to the Welsh Land Commission of 1896, wrote to the secretary of the Russian Embassy 1 Yr Awenydd, sef Blodeugerdd Newydd, yn cynnwys Casgliad helaeth o Brif Ganiadau Gwynedd a Deheudir (Caernarfon Peter Evans, N.D.). 2 Ac yn Llyfryddiaeth y Cymry, t. 419-20. 3 Canu Rhydd Cynnar, t. cv Hen Benillion t. 189. 4 The information in this note is derived from the following sources T. R. Roberts Eminent Welsh- men (Cardiff, 1905), p. 184; Report of the Royal Commission on land in Wales and Monmouthshire (Stationery Office, 1896), p. 56 Wirt Gerrare The Gallant Little Wales Man in Wales (ed. by Owen M. Edwards), II (1895), pp. 501-3 (supposedly a humorous article) Charles Wilkins History of the Iron, Steel, Tinplate and other Trades in Wales (Merthyr Tydfil, 1903), p. 286 (The facts given by Wilkins, like so much of his other work, are grossly and patently inaccurate, although he implies that he had obtained his informa- tion from a friend and correspondent of John Hughes); information supplied by Mrs. Edgar Jones, J.P., of Barry. (Mrs. Jones joined the family of Mr. and Mrs. Arthur Hughes in September 1889, while they were on holiday at Swansea, and accompanied them to Russia as a tutor to their daughters. She stayed with them until 1892, when the family had to flee from Hughesovka on account of cholera riots.) Bara chig sydd ni bydd ball Bara dwr oedd Bryd arall Caewyd ben Dai Cyttundeb Crefydd nid adnebydd neb Aflan ydoedd flinedig Arfer ar y Gwener Gig.' Britho Uwyth am y Gwythi Britho Rhawn He brithir hi.' Gwelir o'r dust i gilydd Gwallt gossod yn fargod fydd.' WELSH SETTLERS IN RUSSIA.4 GARFIELD H. HUGliES.