CYLCHGRAWN LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU THE NATIONAL LIBRARY OF WALES JOURNAL CYFROL (VOLUME) I RHIFYN CANMLWYDDIANT SYR JOHN WILLIAMS SIR JOHN WILLIAMS CENTENARY NUMBER GAEAF (WINTER) 1940 RHIF (NUMBER) 4