URDD GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU ADRAN ATHRONYDDOL EFRYDIAU ATHRONYDDOL 1992 CYFROL LV Syniadau Ffeminyddol T. A. ROBERTS Teyrnged i Hywel D. Lewis NORAGHJONES Mamolaeth Ddynol a Dwyfol ENID R. MORGAN Diwinydda Benywod JANE AARON Gwahaniaeth a Lluosogedd MENNA ELFYN Simone Weil a Ffeministiaeth KATHRYNJENKINS YLlenor o Bantycelyn W. J. REES Richard Price, 1723-1791