URDD GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU ADRAN ATHRONYDDOL EFRYDIAU ATHRONYDDOL 1987 CYFROL L JOHN FITZGERALD Sylfeini: Aristoteles a Descartes GETHIN RHYS Dau Fyd Dieithr: Y Nefoedd a'r Economi yn Athroniaeth Marx CARYL ALBAN DAVIES Cerfluniau a Chorynnod: Rhai Agweddau ar Athroniaeth yr Hunan yn Ffrainc y Ddeunawfed Ganrif PEREDUR POWELL Gwybodaeth a Gwyddoniaeth MICHAEL COHEN, J. L. EVANS, W. L. GEALY Adolygiadau