GWASG PRIFYSGOL CYMRU Detholiad o Lyfrau Ysgrifau ar Ddiwinyaddiaeth yr Hen Destamen gan yr Athro Bleddyn J. Roberts. Dyma'r cyntaf o ddarlithiau y bwriedir eu traddodi a'u cyhoeddi'n flyn- yddol, bob yn ail yn Gymraeg a Saenesg. Pris 10s 6ch. GWYBOD AM DDUW Gan yr Athro Hywel D. Lewis. Cip ar rai or prif dueddiadau ym meddwl crefyddol heddiw a gein yn y gyfrol hon, a chyfeiriad at rai illyfrau dylanwadol. Pris 6 s. GWAITHAU WILLIAM WILLIAMS, PANTYCELYN Cyfrol I Golwgwyd gan Gomer M. Roberts. Hon yw'r gyntaf o gufres o gyfrolau yn cynnwys y rhan fwtaf o weithiau Pantcycelyn, y mae by Bwrdd y Gwy- ||bodau Celtaidd yn ystyried eu cyhoeddi. Cynnwys y gyfrol gyntaf Golwg ar Deyrnas Crist a Bywyd a Marwolaeth Theomemphus. Pris 30s. DADENI DIWYGIAD A DIWYLLIANT CYMRU ||Darlith a draddodwydmewn Colloquium yng ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth gan yr Athro Glanmor Williams. Pris 3.s 6 ch. GWLADFA PATAGONIA Llyfryn dwyieithog gan R. Bryn Williams. Dethlir canmlwyddian y Wladfa eleni, ao mae'r stori hon felly, o bwysigrwydd a diddordeb ar- bennig Saith darlun. Pris 3s 6ch. ARWEINLAD BY R L'R TESTAMENT NEWYDD Gan Isaac Thomas Dylai'r gyfrol hon fod o ddefnydd mawr mawr i athrawon a gweinidogion. Pris 18s 6 ch. STUDIES IN OLD TESTAMENT SACRIFICE Gan Roland de Vaux. O.P. Pris 15 s. EDWARD WILLIAMS DD (1750-1813) His Life Thought and Influence gan Dr W I Owen. Pris 18s. COERESTREA R BRIPYSGOL PARC CATHAYS CAERDYDD