Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

URDD GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU ADRAN ATHRONYDDOL EFRYDIAU ATHRONYDDOL 1965 CYFROL XXVIII Y SYNIAD O BERSON J. L. EVANS Y Syniad o Berson G. PENRHYN JONES Agweddau Meddygol ar Bersonoliaeth W. L. GEALY Y Syniad o Dduw fel Person DEWI Z. PHILLIPS Personoliaeth a Rh%E8swm,mewn Moeseg R. MEIRION ROBERTS Beth yw Hanes D. MYRDDIN LLOYD Rhai Agweddau o Feddwl Pantycelyn GWASG PRIFYSGOL CYMRU