GWASG PRIFYSGOL CYMRU Detholiad o Gyhoeddiadau IEITHYDDIAETH Agweddau ar astudio Iaith. Gan T. Arwyn Watkins, M.A. Yn y gyfrol hon ymdrinir â gramadeg mewn ffordd wahanol ceir ymgais i ddadlennu'r iaith — llenyddol a llafar- fel rhywbeth byw a chyffrous a chyfnewidiol. tt. 200. Pris 21s., drwy'r post 22s. 3c. THOMAS FRANCIS ROBERTS 1860-1919: A Centenary Lecture Byr-gofíant ail brifathro Coleg Aberystwyth gan yr Athro David Williams. Teflir goleuni ar hanes y coleg, ac ar flynyddoedd cynnar y Brifysgol. tt. 48. Pris 2s. 6ch., drwy'r post 2s. 10c. GWASSANAETH MEIR sef Cyfieithiad Cymraeg Canol o'r Officium Parvum Beatae Mariae Virginis. Wedi'i olygu gan Brynley F. Roberts, M.A. Arbenigrwydd y testun hwn yw mai dyma'r unig enghraifft a feddwn o gyfieithu un o wasanaethau'r Eglwys i Gymraeg Canol. tt. lxxxi, 117. Pris 21s., drwy'r post 22s. Y NIWL, Y NOS A'R YNYS Agweddau ar y Profiad Rhamantaidd yng Nghymru Gan Alun Llywelyn-Williams, M. A. tt. 190. Pris 12s. 6ch., drwy'r post 13s. 6ch. THE ONE AND THE MANY IN THE ISRAELITE CONCEPTION OF GOD Y mae'r ail argraffiad yn awr yn barod. Gan yr Athro Aubrey Johnson. tt. 44. Pris 8s. 6ch., drwy'r post 9s. THE USE OF GREEK Darlith agoriadol gan yr Athro B. R. Rees. tt. 24. Pris 3s. 6ch., drwy'r post 3s. 10c. COFRESTRFA'R BRIFYSGOL, PARC CATHAYS, CAERDYDD