CYNNWYS Tud. I. D. James Jones D. Emrys Evans. 3 II. Herbert Morgan R. I. Aaron .6 III. Argyfwng A Datguddiad Hywel D. Lewis. 9 IV. PRAWF YR ATHRO Moore o Fyd Allanol J. R. Jones. 22 V. Rhagfynegi Llwyddo a Methu Mewn Priodas Gwilym O. Roberts. 34 VI. NODYN GOLYGYDDOL 46 VII. ADOLYGIADAU 47 Platon Gorgias cyf. D. EMRYS EVANS (T. I. Ellis); Hywel D. Lewis Morals and the New Theology (C. A. Campbell) Guido de Ruggiero Existentialism (D. Myrddin Lloyd).