I. Dharma A Logos J. J. Jones 3 II. DAVID HUME AR ANFARWOLDEB YR ENAID Ronald Tree 9 III. Spearman Idwal Jones 38 IV. Adolygiadau 58 S. Kierkegaard Either/Or (D. Myrddin Lloyd) Hywel D. Lewis: Diogelu Diwylliant ac Ysgrifau Eraill (Eric Evans). CYNNWYS Tud.