Skip to main content

Ffarwel Babel, croesaw Ganaan; neu ychydig hymnau o fawl i Dduw a'r Oen Caerfyrddin: argraffwyd gan J. Evans, 1810. Ychydig o hymnau newyddion, na buont argraffedig o'r blaen o waith Thomas John o Droed-y-rhiw gerllaw Bronwydd. Y Pedwerydd ran. Caerfyrddin: argraffwyd gan J. Evans, 1810. Casgliad o salmau, hymnau ac anthemau dewisedig yn Gymraeg a Saesoneg. Y rhai a arferir eu canu yn Eglwys Dolgelleu gan blant yr Ysgol Sabbothawl. A gasglwyd, ac a gyhoeddwyd gan Richard Ellis Dolgelleu: arg. gan R. Jones, 1810. Coffadwriaeth o farwolaeth Robert Roberts, o Sir Gaernarfon, a ymadawodd a'r byd hwn, Tachwedd 28, 1802 Yn ail, ychydig bennillion am y Parchedig D. Jones, Person Llangan Carnarvon, Argraphwyd gan M. Roberts. Marwnad o goffadwriaeth am farwolaeth y Parchedig David Jones o Llangan gan John Lewis o Llantrissaint. Caerdaf, argraphwyd gan J. D. Bird. Marwnad o Goffadwriaeth am farwolaeth y Parchedig David Jones, Person, Llangan, gan loan David, Llandilo-Fach. J. Voss, Argraffydd, Abertawe. Marwnad ar farwolaeth y Parch. Thomas Grey, Gweinidog yr Efengyl yn Ffos-y-ffin, Abermeirig, a Llwyn-y-piod yn Sir Aberteifi. H. Harries a'i cant. Aberystwyth: argraffwyd gan James a Williams, 1810. Marwnad ar farwolaeth Mr. Thomas Grey, Sych-bant yn Sir Aberteifi Joseph Richard a'i cant. Aberystwyth: argraffwyd gan James a Williams, 1810. Awdlau gan y Parchedig Daniel Evans Bardd i Anrhydeddus Gymdeithas y Gwyneddigion, Llundain: argraffedig i Gymdeithas y Gwyneddigion gan J. White 1810. Athrawiaeth y Drindod. Gan W. C. ar y Mesur rhwydd. ,Caernarfon: Argraphwyd gan T. Roberts, 1810.