Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHESTR OR BRYDYDDIAETH GYMRAEG NAS CEIR YN LLYFRYBDIAETH GYMREIG o 1801 i 1810," CHARLES ASHTON. 1801. Hanes tair sir ar ddeg Cymru at yr hyn a chwanegwyd Tair o Gerddi Dwyfol. Caerlleon: Argraffwyd gan W. C. Jones dros C. Jones, Bala, 1801. Can a chyngor i ieuengctyd. Caerfyrddin, argraphwyd gan John Evans, dros Jenkin Williams, 1801. Cywydd i swyddogion Cymdeithas y Gwyneddigion yn Llundain am y flwyddyn deunaw cant. Gan Robert Davies, Llundain: argraffedig gan J. Jones. Marwnad Er Cof am y Parchedig Thomas Evans, gynt gweinidog y Bedyddwyr yn Aberystwyth, yr hwn a ymadawodd a'r Bywyd hwn, Ionawr 30, 1801 Gan Dafydd Saunders. Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Evans, yn Heol-y-prior. Dwy gerdd newydd. Yn gyntaf Carol Plygain ar Old Darby. Trefriw: I. Davies, 1801. Dwy gerdd newydd. Yn gyntaf cerdd mewn dull o ymddiddan rhwng yr Oferddyn a'i Wraig. Trefriw: I. Davies. 1802 Dwy gerdd ddiddan: yn gyntaf, can am ddydd y farn ddiweddaf. yn ail, Dammeg y deng morwyn. Voss, argraphydd, Abertawe, 1802. Can am Ddydd Farn, Mentre Gwen. Trefriw, Argraphwyd tros Robert Jones, 1802. Can ar ddull y farn ddiweddaf ynghyd a dwy gan eraill am yr heddwch presennol rhwng Brydain Fawr a Ffraingc. Un yn Gymraeg ac un yn Saes'naeg. rr ail org. Gan John Thomas. Caerfyrddin: arg. gan John Evans, 1802.