Skip to main content

Pregeth a bregethwyd ar gariad y Tad yn anfon ei fab i fod yn lawn gan John Jones. Caernarfon: T. Roberts, 1809. Y Sillydd neu arweiniad i ddarllen. r pummed argraffiad. Bala: argraffedig gan R. Saunderson, 1809. 1810. Y Catecism: hynny yw athrawiaeth i'w dysgu gan bob plentyn, cyn ei ddwyn i'w gonffirmio gan yr Esgob. Aberystwyth: argraffwyd gan James a Williams, 1810. Eglurhad ar Gatecism Eglwys Loegr. Gan y Parch. Edward Morgan, Curad Lygan yn Swydd Fflint. Treffynnon. Argraphwyd gan E. Carnes, 1810. Crynodeb byr o ysgrythyrau am Brynedigaeth. Caerfyrddin: J. Harris, 1810. Gweddi iw harfer hyd y parhao clefyd presenol ei Fawrhydi. Llundain: argraffwyd gan George Eyre ac Andrew Strahan, 1810. Pechod mewn credinwyr. Pregeth Gan y Parchedig John Wesley a gyfieuthwyd o'r Saesoneg gan John Jones Dolgelleu: argraphwyd gan R. Jones, 1810. Llythyr ynghylch gwrando pregethau gan Omicron, a gyfieuth- wyd gan David Davies, Abertawe. Abertawe: argraffwyd gan J. Voss, 1810. Sylwiadau ar eiriau diweddaf Arglwydd Nelson cyn marw ym mrwydr Treffalgar, Hydref 21, 1805. Caerfyrddin: argraphwyd gan John Daniel, 1810. Bweledigaethau dirnadwy neu ddehongliad i freuddwydion, o amryw ystyriaethau gan S. Jones. r 5ed arg. Caerfyrddin: argraffwyd gan J. Evans, 1810. IDWAL LEWIS.