HSBC Bane lleol y byd The HSBC Premier Bank Account is subject to status and you meeting our account opening criteria. To help us continually improve our service and in the interests of security, we may monitor and/or record your telephone calis with us. fod yn chwarae â'i ffrindiau. Y tu ôl iddi mae gwr yn codi plentyn uwchlaw'r dyrfa er mwyn sicrhau ei fod yntau hefyd yn cael gweld Iesu. Gallwch ddychmygu pa mor effeithiol y gall y darlun hwn fod mewn oedfa fedydd. Wrth edrych yn ôl ar ei bywyd byddai'r eneth fach yn trysori'r munudau hynny a gafodd yng nghwmni Iesu Grist! Camp yr arlunydd yw medru mynegi ei deimladau dwysaf ar gynfas a llwyddo, trwy'r darlun, i gyfathrebu'n effeithiol a'i gynulleidfa. Mae hyn yr un mor wir am y bardd a'r llenor, y cerddor a'r cerflunydd. Gall gwir artist fynegi tristwch a llawenydd, gobaith ac anobaith, hiraeth a bodlonrwydd trwy gyfrwng brwsh a phaent a thrwy hynny dreiddio i ddyfnder profiadau sy'n gyffredin i'r ddynoliaeth. Ymunwn â Rhys Nicholas i ddiolch i Dduw am grefft a dawn yr artist ym mhob cyfnod: Molwn di, O Dduw'r canrifoedd, am bob crefft ac am bob dawn a fu'n harddu temlau'r ddaear, a fu'n rhoi hyfrydwch llawn; arddel yma waith dy bobol, boed pob ymdrech er dy glod, llanw'r fangre â'th ogoniant drwy'r holl oesau sydd yn dod. Dechreuwch yma Perthynas Premier ar 08455 837800