CROESAIR CRISTION Enw: Cyfeiriad: Noder: Bydd bloc ar gyfer pob symbol. Felly bydd y llythrennau dd, ng, II etc. yn cymryd dau floc. Anwybydder yr hirnod mewn anagram. Cyflwynir tocyn llyfr £ 10 am yr ateb cyflawn cyntaf a dynnir o gelwrn y Golygydd ar 10 Ebrill 2006. Enillydd y rhifyn diwethaf oedd: Sally Davies-Jones, Blaenannerch, Aberteifi. Anfoner y bloc wedi ei gyflawni at: Croesair Cristion, d/o Parch Aled Davies, Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SH Y Parchedig Moreia Jones a'i dîm cenhadu yn cyrraedd y Llew bu! 1. Dioddefwyr dan law dioddefwyr yr Holocaust (12) 9. Priod "brenin" yr ymgyrchwyr du di-drais (7,4) 10. Tu hwnt i gyfrif i fedru clodfori'r gwaed medd Thomas Phillips (8) 11. Perchnogaeth fel y ddaear a'i llawnder i Dduw (5) 13. Adyn tosturi a gaiff ei larpio yn ôl Salm 10 (5) 15. Golchiad pechodau (6) 18. Dom gogleddol (4) 20. Codi eilwaith yn symud maen (10) 21. Y gweithwyr digymell a droai wyliwr gor-ddof (13) I LAWR 2. Rhwd y cledd (9) 3. Ms James, y gantores gospel (4) 4. Trychineb o ddigwyddiad dros gabanau (8) 5. Meibion dy chwaer (7) 6. Cronfeydd a dorrodd yn y nef yn medd Gwilym Hiraethog (7) 7. Rhai anfad a ddylai newid eu ffordd yn ôl Eseia 55 (9) 8. Astudiaeth amgylchfyd sy'n gorffen mewn academi (6) 12. Llyfnwraig y cwysi a wnaed o goed gynt, ac yn awr (4) 14. Dirgel yn rholio'n gyfrinachol (7) 15. Dagr ar drwyn dryll (5) 16. Y synnwyr a welodd Rhys Nicholas i fywyd "ynot Ti dy hun" (5) 17. Y rhain a olchodd Pilat o flaen y dyrfa (5) 18. Ni ch>i enllib, ni ch>i llaid roddi hon yn eu cartre meddai Waldo (5) 19. Yn Buchedd Garmon apeliai Saunders arnom i ddod ato i'r fan hon (4) Atebion Croesair Rhifyn lonawr/Chwefror AR DRAWS: 1. Hyfforddiant 9. Capeli Cymru 10. Croatiaid 11. Ardal 13. Naddo 15. Gwrach 18. Tair 20. Wardeniaid 21. Llwybr Gobaith. I LAWR: 2. Ymprydiwr 3. Folt 4. Recordio 5. Damwain 6. Aduniad 7. Trwyddo Ef 8. Ochrau 12. Llac 14. Ali Baba 15. Greal 16. Abaty 17. Hyder 18. Tanio 19. I dot.