AR DANNAU CREDINWYR Molwn Di am hewl ein trafael, Arglwydd Dduw, ar hyd ein hoes, Yn dy olwg, yn dy afael Dan gysgodion bryn y Groes: Hewl y clir arweiniad moesol A gysegrwyd ganddo Ef, Iesu, ein Gwaredwr oesol, Gwir Eneiniog dae'r a Nef. Cerdd y DAFYDD OWEN Un o blant Dinbych, a fu'n weinidog yng nghylchoedd Yr Wyddgrug, Abersoch a Brynaman, yna'n athro Cymraeg yn Ysgolion Prestatyn a 'Glan Clwyd' a Chyfieithydd Sir Clwyd, gan barhau, bob amser, i ofalu am eglwysi. Prifardd Coron Bangor (1943), Cadair Hwlffordd (1972), a 'Choron Arian y Prifeirdd' yn Eisteddfod y Dathlu yng Nghaerwys yn 1968. Lluniwyd y gerdd wedi marwolaeth ei frawd,Y Parchedig Ddoethor W.T.Owen, Llundain, yn ddiweddar iawn. AR DANNAU CREDINWYR 'Nid oes dinas barhaus gennym yma', (Hebreaid 13: 14) Molwn Di am haul dy gariad, Arglwydd Dduw, yn wefr ddi-lyth, A'r drugaredd ddiamhariad A rydd barch i'n dewis byth. Eiddot Ti bob clod a goledd F' enaid ar yr ymdaith hon, A phob moliant a gorfoledd Yn oes oesoedd ger dy fron. Mis Dafydd Owen Molwn Di am hwyl cyd-deithwyr, Arglwydd Dduw, ffyddlondeb maith Y di-wamal, lawen weithwyr Sydd â'u calon yn dy waith: Plant y cydwybodau cyson, A ddwg iaith dy ras i'n clyw Y di-rysedd, diymryson A rydd gymaint blas i'n byw.