GORFFENNAF /AWST 2001 Rhifyn 107 Y Byd trwy lygaid y Ffydd Ffenestri Lliw Y Syched Y Bardd o dref Dinbych Uganda: Mawr Eglwysi Dyffryn Clwyd