y Byd trwy lygaid y Ffydd MAi MEHEFIN 2000 Rhifyp 100 Cymorth Cristnogol Ffydd y Mrddyg Llwyfannu'r Genadwri yn y Carchar