Cyhoeddwyd gan Banc Midland ccc Issued by Midland Bank plc Ymrwymiad i Gefnogi Cymunedau Cymru Midland YBancsyn Gwrando Aelod o Grwp HSBC ISSN 1363-9277 Commitment to Supporting Communities inWales