CROESAIRCRISTION Enw: Cyfeiriad: Noder: Bydd bloc ar gyfer pob symbol. Felly bydd y llythrennau dd, ng, II etc. yn cymryd dau floc. Anwybydder yr hirnod mewn anagram. Cyflwynir tocyn llyfr yn rhodd am yr ateb cyflawn cyntaf a dynnir o gelwrn y Golygydd ar 16 Mehefin. Anfoner y bloc wedi ei gyflawni at Dr Densil Morgan, Yr Ysgol Diwinyddiaeth, P.C.B, Bangor, Gwynedd LL57 2DG. Enillydd y mis hwn yw Jean Hughes-Jones, Rhiw, Pwllheli. PÔS Y PLANT Hanes Joseff (Genesis 39) Chwilio'r Geiriau Y mae'r geiriau isod yn cuddio yn y grid. JOSEFF AIFFT POTIFFAR GWEINI GOLYGUS GWRAIG YMBIL GORWEDD GWRTHOD GWISG GWEIDDI CARCHAR Croesair a phôs AR DRAWS 3. Adeg y tân a'r swn (9) 8. Bwyd beunyddiol wedi troi'n elyn Iddew (4) 9. Creadur na fuasai'n beryg ei Iyncu yn ôl Math 23 (8) 10. Anorchfygol fel breichiau du Orig (6) 13. Lapiodd Elias hwn yn ei fantell, medd 1 Bren: 19 (5) 14. Wythnos mewn blwyddyn i roi hyn yn Gristnogol (7) 15. Y peth na allai neb ei wrthod yn ôl Actau 10 (3) 16. Dechrau cannaid ysbrydoledig i wythnos (7) 17. Haul drwy'r glaw (5) 21. Mecca aelwydydd ddiwedd Mai uwchlaw cymylau amser (6) 22. Yr hyn a goronir gan Dduw, yn Salm 65 (8) 23. Ein tad ni 011 (4) 24. Mynegir hyn mewn Ilawer tafod, eleni ar ddydd y tafodau(7,2) I LAWR 1. Te ar lawnt (9) 2. Ymylu? Symud awdurdod allan ar ôl atal digon (9) 4. Arolygwr â chadair a ffon bugail (5) 5. Gorffenedig drwy ei waith (7) 6. Gwybod ffydd (4) 7. Hud (4) 11. Hoelion wyth Israel (9) 12. Wynebau'r drain, a fu'n achos rhyfel (9) 14. Bwytawyr Chum (3) 15. Heddiannol a phriodol fel rhoi tro i yd y wlad (7) 18. Heb wneud ei farc (5) 19. Pwmp sydd â hwn heddiw, pump oedd â hwn gynt (4) 20. Y Cyfamod: Ni o'i Ie, nid ie a nage yw (4) Atebion Croesair Mawrth/Ebriil AR DRAWS: 3. Adfeilion 8. Adre 9. Golgotha 10. Dymuno 13. Eitem 14. Dolefau 15. Byd 16. Llechen 17. Gwely 21.Lletya 22. Calfaria 23. Cura 24. Gŵyl Ddewi. I LAWR: 1. Camddeall 2. Arimathea 4. Digon 5. Eilunod 6. Llog 7. Ochr 11. Afieithus 12. Su) y Mamau 14. Dyn 15. Beddrod 18. Llanw 19. Cadw 20. Afal. Llun i'w liwio