Dros 30 miliwn o wylwyr mewn 1 00 o wledydd.. Mae teledu Cymru yn deledu i'r byd. Erbyn hyn, mae pobl mewn dros 100 o wledydd wedi gwylio rhaglenni a ddarlledwyd gan S4C. 9 771363 927006