cynnwys Agenda 3 Huw Ethall Astudiaeth Feiblaidd 4 Dyfed Wyn Roberts Cwrdd ag Amryw Bobl 5 Enid R. Morgan LlythyraPhwt 6 Dewi Tomos, Monica Dow Diwygiad 1904 a Beirniadaeth 7 Peter Davies Croesaira Phôs 9 Golygyddol 10 Gwleidyddiaeth Gobaith Cerdd 11 John Edward Williams Dod i Nabod. Angharad Tomos 12 Aled Davies BarnaryBocs 14 Pryderi Llwyd Jones YrHeriNewid 15 Geraint Tudur Trafod Calfin a Chalfiniaeth 18 D Ben Rees Adolygiadau 20-22 D P Davies, Geraint Tudur, W Eifion Powell, Olaf Davies Te Deum 23 Elfed ap Nefydd Roberts Llun y Clawr: Angharad Tomos trwy ganiatâd: Cyngor Llyfrau Cymru Cylchgrawn dau-fisol yw Cristion a gyhoeddir gan Fwrdd Cyhoeddi ar ran yr eglwysi canlynol: Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Yr Eglwys Fethodistaidd, Yr Eglwys yng Nghymru, Undeb Bedyddwyr Cymru ac Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Golygydd: Dr. D. Densil Morgan, Yr Ysgol Diwinyddiaeth, Prifysgol Cymru Bangor, Gwynedd LL57 2DG. Ffôn: (01248) 382090, Ffacs: (01248) 383759. E-bost rss013@Bangor.ac.uk Ysgrifau, Llythyrau, Ilyfrau i'w hadolygu i'r cyfeiriad hwn. Cynllunydd: Aled Davies; Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli: John Gwilym Jones; Ysgrifennydd: Emrys Wyn Evans Trysorydd: Brynmor Jones, 25 Danycoed, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2HD. (01970) 623964 Cylchrediad a Hysbysebion: Alun Creunant Davies, 3 Maes Lowri, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AU. (01970) 612925 Argraffwyr: Gwasg John Penri, 11 Heol Sant Helen, Abertawe. Ffôn: (01792) 652092 LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU O'R LLYFR l'R LLUN Gwahoddir y cyhoedd i ymweld ag arddangosfeydd y Llyfrgell yr Hâf hwn. ORIEL GREGYNOG Gwaith Roy ac Ifor Powell 12 Ebrill -24Mai CYNTEDD UWCH Y Faled yng Nghymru 15 Ebrill 24 Mai CYNTEDD ISAF Gwaith Gwyneth Tomos 15 Ebrill -24Mai Bydd yr arddangosfeydd canlynol i'w gweld o fis Mehefin hyd fis Medi 1997: Rheadrau Cymru a gwaith a brynwyd gan Gymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru ar achlysur dathlu 60 mlynedd o waith y Gymdeithas. Am fwy o wybodaeth cysyllter â'r Swyddog Arddangosfeydd: Michael Francis (01970) 623816, est 279 Golygydd Newydd O rifyn Medi-Hydref fydd gan Cristion olygydd newydd. Mae Meirion Lloyd Davies yn enw cyfarwydd i'n darllenwyr ac yn wyneb adnabyddus mewn pulpud ac ar deledu. Yn gyn- olygydd Y Goleuad mae'n weinidog çjyclaY Presbyteriaid ym Mhwllheli ac yn ddarhtnydd rhan-amser ym Mhrifysgol Bangor. Yn wr blaenllaw yng nghrefydd Cymru, dymunwn yn dda iddo ar ddechrau'r cyfnod newydd hwn.