Sut brofiad yw bod ar ochr anghywir rhagfur masnach? Dychmygwch bod yn weithiwr fferm tlawd yn cystadlu â chyfandir cyfoethog. Dychmygwch gorfod torri tunnell fetrig o gâns siwgr er mwyn ennill £I. Dychmygwch gwybod y bydd y dunnell fetrig yn ennill llai fyth y flwyddyn nesaf. Dychmygwch gweithio 7 niwrnod yr wythnos yn 82 oed. Dychmygwch gwybod y byddwch yn ddigartref pan orffennwch weithio. Dychmygwch faint o gymorth fyddai £ 10 oddi wrthych chi. Dychmygwch fyd heb dlodi. Gweithiwn nerthu'r tlawd mewn mwy na 70 o wledydd. Credwch ni, ni allwn wneud hyn hebddoch chi. Enw. Cyfeiriad Cod post At: Cymorth Cristnogol, Blwch 21, Caerdydd CF4 2DL. Amgaeaf siec/AB am: £10 □ £25 □ 150 D £I00 □ £200 □ Arall £ Cymorth Cristnogol Credwn mewn byw cyn marw Wythnos Cymorth Cristnogol. Rhowch