BENDITHION BUGEILIO MOCHYN BACH YR ESGOB A'l LYFR JOHN PENRY GWYNFYD Y PUR EU CALON