(Atodiad III) Some Possible Solutions Rhai Dehongliadau Posibl) Y pum cywair safedig a gwarantedig 'The five standard and warranted tunings' (a) Is gywair (b) Cras gywair (c) Lleddf gywair y gwyddil 'Irishman's re-tuning' (d) Go gywair (e) Bragod gywair Tro tant 'Turn string' Six common harp tunings (Chwe chyweiriad telyn cyffredin) 'Lower tuning' 'Harsh tuning' (Tannau F wedi eu cyweirio i E, tannau B wedi eu cyweirio i A) (Tannau F wedi eu cyweirio i G, tannau A wedi eu cyweirio i B) 'Sharp tuning' 'Mingled tuning' (Tannau E wedi eu cyweirio i Eb, tannau B wedi eu cyweirio i B6) Tuning according to string names (Cyweirio yn ôl enwau'r tannau) F strings tuned to E, B strings tuned to A F strings tuned to G, A strings tuned to B E strings tuned to Eb (Tannau E wedi eu cyweirio i Eb) E strings tuned to Eb, B strings tuned to Bb B strings tuned to Bb (Tannau B wedi eu cyweirio i Bb) Compiled by Robert Evans (Casglwyd gan Robert Evans)