Fformiwlâu Melodig yn Llawysgrif Robert ap Huw PETER GREENHILL Mae testun cerddorol llawysgrif Robert ap Huw yn ddigon sylweddol ac yntau yn 86 o dudalennau yn cynnwys dros 10,000 o golofnau o symbolau inni fedru asesu sut y trefnwyd y gerddoriaeth sydd ynddo ar linellau ffurfiol. Mae llawer modd posibl o archwilio hyn, ond yma bwriadaf ganolbwyntio ar ddimensiwn llorweddol neu linellol y testun, trwy fanylu ar sut y defnyddid fformiwlâu i ail- adrodd a thrawsnewid tameidiau o destun o fewn gweithiau unigol, a thrwy nodi tameidiau fformiwlaidd a ddyblygwyd ac a draws- newidiwyd rhwng gwahanol gyfansoddiadau. Ceir tystiolaeth yn y testun o systemeiddio helaeth a thrwm o felodi, a chredaf y gall hyn fod yn dra defnyddiol i'n cynorthwyo i ddod i ddeall y gerddoriaeth. Ar sail y ffaith nad yw trawiau perthynol a hyd perthynol y nodau wedi eu sefydlu yn bendant yr adeg hon, ni ellir mewn gwirionedd sôn ag unrhyw bendantrwydd am amlinellau penodol y gerddoriaeth. Felly, byddaf yn ymdrin â'r testun per se, ac er y bydd yn gyfleus yn aml i ddefnyddio terminoleg gerddorol i wneud hynny, rhaid deall mai ar y cyfan amlinellau'r tabl nodiant a symudiadau'r telynor yn unig a ddisgrifir.1 Trwy ddyfynnu enghreifftiau a chyfeirio at leol- iadau penodol, yr wyf yn gobeithio gwneud maint a chymhlethdod eithaf brawychus y testun yn fwy hylaw i'w hastudio yn y tymor hir, ac yn fwy ymarferol ddefnyddiol yn yr ymgais i adfer y gerdd- oriaeth. 1 Fformiwlâu ar gyfer ailadrodd 0 ganlyniad i'r modd gofalus a thrwyadl y cofnodwyd gweithiau yn y tabl nodiant, gyda chyfarwyddiadau geiriol lle cwtogwyd eu testun, y mae'n bosibl bod yn fanwl bendant ynglyn â lle y defnyddid ail- adrodd. Fe'i defnyddid yn helaeth. Mae'n beth cyffredin i dameidiau