Figure 1: Duplicated segments (three or more columns in length) This figure summarizes the relationship between pieces (which are identified by the page number on which they begin), other than the klymau kytgerdd. Pieces that share a segment are connected by a continuous line. Otherwise, pieces that share related segments are connected by a dotted line. (Ffigur 1: Rhannau dyblygedig (tair cholofn neu fwy o hyd) Mae'r darlun uchod yn crynhoi'r berthynas rhwng gweithiau (a ddynodir gan rifau'r tudalennau cychwynnol) ac eithrio klymau kytgerdd. Cysylltir y gweithiau sy'n rhannu adrannau gan linell ddi- dor. Fel arall, y mae'r gweithiau sy'n rhannu adrannau perthynol yn cael eu cysylltu â llinell ddotiog.)