Profiadau All pieces have formulas in common with 'Profiad Chwith Ifan ab y Go' (Mae gan bob gwaith fformiwlâu sy'n gyffredin â 'Profiad Chwith Ifan ab y Go'): 56.5.4-18 related (perthynas) 61.1.13-2.8 58.3.18-4.13 related (perthynas) 61.1.8-2.3 59.6.11-20 related (perthynas) 61.1.8-17 62.4.1-8; 61.4.1-8 62.3.1-4; 61.4.5-8 62.3.9-13; 61.4.7-11 63.2.17-3.18 related (perthynas) 61.1.4-2.4 64.3.9-19 related (perthynas) 61.1.8-18 65.2.15-3.15 related (perthynas) 61.1.8-2.8 and through these with one another too numerous to list (a thrwy'r rhain â'i gilydd rhy niferus i'w rhestru). Also (Hefyd): 56.4.13-21 related (perthynas) 62.3.9-17 57.5.3-14 related (perthynas) 59.1.4-19 (inter iv above) (canol iv uchod) and 56.1.1-2.10 is directed to be played after every profiad (a cheir cyfarwyddyd i chwarae 56.1.1-2.10 ar ôl pob profiad). Klymau kytgerdd These pieces are so formulaic that it is simplest to specify the lo- cations of their anomalies (Mae'r gweithiau hyn mor fformiwlaidd fel ei bod yn haws nodi lleoliad eu hanghysonderau): 23.2.21-26; 23.4.22-27; 23.6.22-25; 24.1.17-22; 24.7.7-15; 30.4.9-17; 30.6.20-21; 30.7.11-16; 31.1.15-18; 31.3.12-13; 32.2.28-30; 32.4.1-5; and in a different category (ac mewn categori gwahanol) 33.2.9-24.