28 Gweler Edward Bunting, A General Collection of the Ancient Music, cyf. i (1796), cyf. n (1809), cyf. in (1840), arg. ffacsimile (Dublin, 1969). 29 Sean O'Boyle, Ogam: The Poet's Secret (Dublin, 1980), penodau 4-6. 30 Bunting, op. cit., rhagarweiniadau i gyfrolau n a m. 31 Treitler, op. cit., 47. 32 Daniel Huws, sylw ar lafar a wnaed yn y symposiwm y tarddodd y cyhoeddiad hwn ohono, Gorffennaf 1995. 33 Benthycir dameg y llwybr byr a'r cylched byr o erthygl Margaret Bent 'Editing early music: the dilemma of translation', Early Music, 22, rhif 3 (1994), sy'n rhannol gyfrifol am deitl yr erthygl hon. 34 Margaret Bent, ibid.