8 Treitler, 'Orality and Literacy', 39. 9 Nettl, op. cit., 305. 10 Ibid., 305. 11 Ibid., 306. 1 Gweler, er enghraifft, y deunydd rhagarweiniol dan y pennawd 'By the Queen' ar dudalennau [vi]-[vii] Lbl MS Add. 14905, neu Gwyn Thomas, Eisteddfodau Caerwys (Caerdydd, 1968), 35+43. 13 Nettl, op. cit., 306. 14 Gweler George Herzog, 'Song', yn Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend (New York, 1949), neu Mantle Hood, 'The Reliability of Oral Tradition', Journal of the American Musicological Society, 12 (1959), 201-9 (yn enwedig 201). 1 Treitler, 'Orality and Literacy', 43. 16 Ibid. 17 Arnold Dolmetsch, Translations from the Penllyn Manuscript of Ancient Harp Music (Llangefni, 1937); Osian Ellis, The Story of the Harp in Wales (Cardiff, 1991); Polin, op. cit.; Whittaker, op. cit. Mae hyd yn oed astudiaeth werthfawr Whittaker yn cynnwys y nodyn arweiniol â'i draw wedi'i godi sy'n nodweddiadol o'r lleddf harmonig mewn rhai darnau, sef un o egwyddorion cydnabyddedig tonyddiaeth y Gorllewin. 18 Paul Whittaker, 'Tabluniau Llawysgrif Iolo Morganwg', y cyhoeddiad presennol, 271-81. 19 Enid Pierce Roberts, 'Marwnadau Telynorion', Trafodion Hanes Sir Ddinbych, 1966, ailgyhoeddywd yn Wyn Thomas (gol.), Cerdd a Chân (Dinbych, 1982). 20 Fel a awgrymwyd gan Polin, op. cit., 3. 21 Mae fersiwn gwreiddiol Dosbarth Cerdd Dannau ar goll; copïwyd rhai rhannau ac fe'u ceir mewn gwahanol lawysgrifau Cymraeg, gan gynnwys AB MS 2023-B (Panton 56), AB MS Peniarth 194, a CDp MS 2.617 (Hafod 3). Copïodd Lewis Morris yntau ddarnau ar dudalennau agoriadol llawysgrif Robert ap Huw. 22 Peter Crossley-Holland, 'Cyfansoddwyr Robert ap Huw', y cyhoeddiad presennol, 211. 23 Mae'r dyfyniad hwn o Cadwedigaeth Cerdd Dannau yn atgynhyrchu'r fersiwn a gopïwyd gan Lewis Morris dan y pennawd: 'Cerdd Dannau Extract from an old Man[uscri]p[t] of S[i]r Wat[kin] W[illia]m Wynne', Lbl MS Add. 14905, t. [v]. 24 Albert B. Lord, The Singer ofTales, Harvard Studies in Contemporary Literature, 24 (Cambridge, Mass., 1964). 25 Am hypothesis diddorol ynglyn â'r mesurau a'r 'Reading Rota' enwog, gweler Shai Burstyn, 'Gerald of Wales and the Sumer Canon', The Journal of Musicology, 2, rhif 2 (1983), 135-51. 26 Mae'r fersiwn hwn yn dilyn dyfyniad o Dosbarth Cerdd Dannau a gopïwyd gan Lewis Morris dan y pennawd: 'In another old manuscript, I find the following/Instructions', Lbl MS Add. 14905, tt. [5]-[6]. 27 Argraffwyd yn Jones, Owen (Myvyr), Williams, Edward (Iolo Morganwg), Pughe, William Owen (Idrison) (gol.), The Myvyrian Archaiology of Wales: collected out ofancient manuscripts, ail arg. (Denbigh, 1870), 1205.