Talfyriadau AB Aberystwyth, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ABu Aberystwyth, Prifysgol Cymru, Llyfrgell Hugh Owen CDmic Caerdydd, Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru Lbl Llundain, Y Llyfrgell Brydeinig Ob Rhydychen, Llyfrgell Bodleian bn baswn lls, llsau llais, lleisiau cl clarinet ob obo crddfa cerddorfa pf piano crn corn ped llin pedwarawd llinynnol ffdl ffidil tln telyn ffl ffliwt timp timpani fla fiola trmpd trwmped llin llinynnau vc cello Abbreviations AB Aberystwyth, National Library of Wales ABu Aberystwyth, University of Wales, Hugh Owen Library CDmic Cardiff, Welsh Music Information Centre Lbl London, British Library Ob Oxford, Bodleian Library bn bassoon str qt string quartet cl clarinet timp timpani fl flute tpt trumpet hn horn v, vv voice, voices ob oboe va viola orch orchestra vc cello pf piano vn violin str strings