amrywiol ddogfennau a luniodd yn ystod y blynyddoedd hynny', a gwelir dyn a gai ei yrru a' i lywio a' i ysgwyd a' i lywodraethu gan ryw angerdd na phrofodd yr un Cymro arall ddim tebyg iddo. Y Bardd a'r Ysgolhaig', 1777-1781, yw'r chweched bennod, a'r olaf 'Y Dyn Busnes ac "Iolo Mor- ganwg" 1781-1788. Ar ddiwedd y gyfrol mae map rhagorol o Fro Morgannwg, a'r enwau i gyd yn eu ffurf Gymraeg. Dyma'r ffurfiau a ddefnyddir drwy'r gyfrol. Bydd rhai ohonynt yn bur ddieithr i lawer ohonom, ond os cwynwn na wyddom yn fanwl ymhle y maent, rhaid inni gael Rhestr o Enwau Lleoedd a gyhoeddodd Gwasg y Brifysgol i'n tywys atynt! Yn dilyn y map daw Mynegai, er mai 'cyfrol gyntaf yw hon. Mae diolch yn ddyledus i'r awdwr am y gymwynas hon. Dyma gyfrol sy'n orlawn o ffeithiau-a hyd yn oed o led ffeithiau — ac ar yr un pryd yn dra chynnil ei damcaniaethau. Er ei bod yn stori ramantus dros ben, nid oes yma ddim rhamanta. Mae'r pwyso a'r mesur yn ofalus a theg. Bu amser pan lyncid Iolo'n ddihalen. Bydd y gyfrol hon fel y ffiol newydd a halen ynddi, pan fwriodd Eliseus yr halen i ffyn- honnell y dyfroedd i iachau dyfroedd drwg Jericho. Mae rhai o hyd y gellir dweud amdanynt eu bod a chanddynt rith lolodeb, eithr wedi gwadu ei grym hi. Un o ragoriaethau'r gyfrol hon yw bod yr awdur yn dangos ei grym. Bu wrthi'n ddyfal ar hyd y blynyddoedd, yng nghanol ei orch- wylion eraill, yn chwalu'r us. Eisoes gwelsom beth o'r grawn yn dod i'r golwg, ac addewid am rawn aeddfetach eto i ddod. Yn fy myw ni wn am well 3ordd i gloi hyn o adolygiad na galw sylw'r Athro'n garedig at y fraw- ddeg gyntaf ynddo HENRY LEWIS. DIC PENDERYN AND THE MERTHYR RISING OF 1831: by Hakri WEBB. Gwasg Penderyn, Swansea, 1956. 16 pp. 2s. 6d. Mr. Webb's pamphlet is a work of piety rather than history. Despite its occasional nods to the proprieties of scholarship, it is, in essence, hagio- graphy. It belongs to that same misty landscape which so bewitched my grandmother, when she paid her fourpence for the privilege of viewing Dic Penderyn's severed ear, on lucrative display in Dowlais market. Of course, under Mr. Webb's hands, the tradition has grown somewhat. The rather forbidding Nonconformist hero of earlier pamphleteers has become 'a tall, powerfully built youngster, fairhaired and lively, popular with the girls and fond of his glass'. We get far less of the young widow's tears, far more of the workers' blood and the masters' iron; little of 'Yr Hen Radicaliaeth' much of the Paris Commune and the spirit of Trotsky (or is it Tito?). Nevertheless, it remains martyrology, tracing the progress of its tragic hero from the early legendary days, with the life-saving in Aberavon harbour, through the agony of the Merthyr insurrection-, Bloody Friday' through Triumphant Saturday' to' Black Monday' -to the ultimate sacrifice, with an unmistakable, if somewhat confused, equation with Christ. Mr. Webb, an honest man, makes no concessions to mealy-mouthed impartiality. His pen is committed. And to his cause, he brings a vivid talent for invective, laced with mordant humour. 'They' catch it, hip and thigh-the Guests, the Fothergills and the rest, Crawshay Bailey, 'whose name has contributed more to the gaiety of nations than did his actions' the ironmasters, sated with victory, who looked over the fair land they had looted and raped and defiled, and then cantered off downhill to a good lunch, well satisfied' the Swansea Yeomanry, 'the Anglicized middle- class cubs of the town, in their pretty uniforms'. Partisan zeal, if virulent, is at least consistent. Coffin the Clerk, that 'jackal of the masters', jeers as the workers burn the Court of Requests. 'There was only one way to