Skip to main content

Y TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A SEFYDLWYD 1845 AT WASANAETH LLENYDDIAETH CYFROL CLIX 2004 CAERNARFON GWASG PANTYCELYN 2004