CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A Y TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL SEFYDLWYD 1845 AT WASANAETH LLENYDDIAETH CYFROL CLV 2000 CAERNARFON GWASG PANTYCELYN 2000