PREN Y BYWYD Mewn mynachlog wedi ei gwyngalchu mae pren wedi ei gaboli yn hynod o gyfoethog, yn adlewyrchu symudiad y goleuni. EMYNAU SAUNDERS LEWIS Rhyfedd yw darllen cyfieithiadau o atgofion bore. Eto ceir swyn brith gofion a phethau nas deellid yn iawn yn yr hen iaith sy'n newydd i mi. Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio daw dealltwriaeth a theimlo gwahanol edafedd bywyd yn dod ynghyd yn y llaw cyn i siswrn ffawd eu torri. Pridd coch sir Henffordd sy'n codi hiraeth am deithiau y llynedd i weld dyn a oedd yn marw yn araf. Lluniadau TIR COCH