GOLYGYDD: Yr Athro J. E. CAERWYN WILLIAMS ARGRAFFWYR: GWASG PANTYCELYN, CAERNARFON