Y TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A SEFYDLWYD 1845 AT WASANAETH LLENYDDIAETH CYFROL CXLIII CAERNARFON GWASG PANTYCELYN 1988